STATUS: Zakończona

Konsultacje społeczne komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie platform internetowych

POCZĄTEK: 23.06.2016 KONIEC: 01.07.2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest wypracowanie stanowiska polskiego rządu do unijnego komunikatu dotyczącego platform internetowych jako ważnego segmentu jednolitego rynku cyfrowego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest wypracowanie stanowiska polskiego rządu do unijnego komunikatu dotyczącego platform internetowych jako ważnego segmentu jednolitego rynku cyfrowego.

Ogłaszając w ubiegłym roku strategię na rzecz jednolitego rynku cyfrowego Komisja zobowiązała się do przeprowadzenia oceny roli platform i pośredników internetowych w gospodarce cyfrowej. Komunikat Komisji Europejskiej Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy zawiera wyniki pierwszej fazy badań platform oraz szeroko zakrojonych konsultacji społecznych. Komisja prezentuje w nim najważniejsze szanse i zyski z funkcjonowania platform dla gospodarki i społeczeństwa. W dalszej części identyfikuje wyzwania związane z ich działalnością. Przedstawia też swoje stanowisko na temat możliwości regulacji rynku platform oraz wspierania ich dalszego rozwoju w Europie.

Ministerstwo Cyfryzacji koordynuje przygotowywanie stanowiska polskiego rządu, które będzie naszą odpowiedzią na zawarte w komunikacie propozycje unijne. Liczymy na Państwa zaangażowanie i udział w konsultacjach. Na uwagi czekamy do 1.07.2016 r. pod adresami: jaroslaw.sekula@mc.gov.pl i joanna.malczewska@mc.gov.pl
 

Konsultacje zostały zakończone 1.07.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

Dokumenty