STATUS: Zakończona

Konsultacje społeczne w sprawie oceny Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

cyberbezpieczeństwo | POCZĄTEK: 07.02.2017 KONIEC: 12.04.2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską, których celem jest ocena roli ENIS-y w kształtowaniu cyberbezpieczeństwa. ENISA odgrywa ważną rolę w procesie implementacji Dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii). Dyrektywa będzie transponowana do polskiego porządku prawnego w ramach powstającej Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W ramach konsultacji prowadzonych przez Komisję ocenie podlega działalność Agencji w lata 2013-2016. Opinie uzyskana od państw członkowskich Unii Europejskiej, ekspertów oraz społeczeństwa posłużą do wypracowania mandatu Agencji na kolejne lata.

Konsultacje potrwają do 12 kwietnia br. Zachęcamy Państwa do wzięcia w nich bezpośredniego udziału. Kwestionariusz (w angielskiej wersji językowej z możliwością udzielania odpowiedzi w języku polskim) dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ENISA_review 

ENISA została utworzona 15 marca 2004 roku na mocy Rozporządzenia (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych w Unii Europejskiej. Służyć ma jako centrum doradztwa państwom członkowskim Unii Europejskiej w kwestiach związanych z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Do działań ENISy należy również koordynacja ogólnoeuropejskich ćwiczeń cyberbezpieczeństwa – Cyber Europe 2016, w których udział bierze Polska.

Chcemy też poznać Państwa opinie i dlatego będziemy wdzięczni za przesyłanie Państwa stanowisk również do Ministerstwa Cyfryzacji pod adres: agnieszka.wierzbicka@mc.gov.pl oraz andrzej.szyszko@mc.gov.pl

 

Aktualności