STATUS: Zakończona

Konsultacje ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

administracja, cyberbezpieczeństwo, sieci szerokopasmowe, e-administracja, prawo w cyfrowym świecie, samorządy, telekomunikacja, umiejętności cyfrowe | POCZĄTEK: 17.07.2017 KONIEC: 07.08.2017

Od 17 lipca do 7 sierpnia trwają konsultacje społeczne ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Dzięki OSE wszystkie szkoły w Polsce uzyskają bezpłatny dostęp do szybkiego internetu. Dziś tylko 10 procent szkół i placówek oświatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do nauki i prowadzenia lekcji.

 

13 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „100 Mega na 100-lecie”, zobowiązującą ministra cyfryzacji do przygotowania ustawy dotyczącej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. We współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotowaliśmy projekt, który trafił właśnie do konsultacji społecznych. 

Jak dotąd nie było w Polsce żadnego kompleksowego planu podłączenia szkół do szerokopasmowej sieci. Na 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w Polsce niewiele ponad 3 tys. posiada dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Dodatkowo szkoły uzyskiwały dostęp do sieci w sposób nieskoordynowany i nierównomierny. To, jaką sieć miała szkoła zależało w dużej mierze od stanu finansów oraz faktu, czy jest ona w zasięgu szybkiej sieci. Pierwszym krokiem do uruchomienia OSE jest zapewnienie dostępu do szybkiego internetu we wszystkich szkołach. W efekcie działań Ministerstwa Cyfryzacji na rzecz budowy sieci do szkół:

  • 5,8 tys. lokalizacji szkół zostało objętych komercyjnymi planami inwestycyjnymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W tych lokalizacjach operatorzy wybudują sieć z własnych środków.

  • Ponad 6,6 tys. lokalizacji szkół znajduje się na obszarach, na których zostały wybrane projekty w ramach drugiego konkursu w pierwszej osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Beneficjenci mają obowiązek podłączyć wszystkie szkoły na obszarach, na których będą realizowali projekty.

  • Pozostałe szkoły, które nie mają dostępu do szybkiego internetu będą podłączane w ramach kolejnego konkursu I osi PO PC. Jeśli pozostaną szkoły które nie zostały podłączone w ramach inwestycji komercyjnych i inwestycji finansowanych z PO PC, to zostaną podłączone przez operatora OSE.

OSE ma na celu przede wszystkim wyrównywanie edukacyjnych szans dzieci poprzez udostępnienie im nie tylko szerokopasmowego internetu, ale także cyfrowych zasobów edukacyjnych.

Projekt przedstawiony do konsultacji zakłada m.in., że:

  • Każda szkoła, która podłączy się do OSE będzie mogła korzystać z dostępu do internetu o symetrycznej przepustowości min. 100 Mb/s.

  • Szkoły nie będą płacić za usługę dostępu do internetu, koszty zostaną pokryte z budżetu państwa.

  • Za uruchomienie i funkcjonowanie sieci odpowiedzialny będzie Operator OSE. Tę funkcję będzie pełnić Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK).

  • Operator OSE będzie odpowiedzialny za dostarczenie szkołom usługi dostępu do internetu wraz z usługą bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego. Dodatkowo NASK będzie odpowiedzialny za promowanie zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii oraz udostępnianie narzędzi wspomagających korzystanie z technologii cyfrowych w procesie kształcenia.

  • OSE będzie obejmować wszystkie szkoły stopniowo. Zgodnie z projektem ustawy Operator OSE będzie publikował roczne harmonogramy możliwości rozpoczęcia świadczenia kolejnym szkołom usługi dostępu do internetu w ramach OSE.

  • OSE powinno objąć wszystkie szkoły w 2020 roku.

Aktualności