STATUS: Zakończona

Metareguły i zasady budowy cyfrowych usług publicznych

e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów | POCZĄTEK: 13.10.2016 KONIEC: 03.11.2016

Często zamiast nowoczesnej usługi cyfrowej efektem prac jest „zelektronizowana” procedura, która tym różni się od tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy, że wniosek wypełniany jest przy pomocy komputera. Stosuje się różne standardy budowy usług cyfrowych, jak i ich rozwoju, co wpływa bezpośrednio na różnice w jakości, dostępności i użyteczności tych usług. Aby uniknąć takich negatywnych efektów, w wielu miejscach na świecie wdrożono wytyczne do budowy i utrzymania usług cyfrowych, gwarantujące ustandaryzowane podejście niezależnie od podmiotu wdrażającego usługę. Głównym beneficjentem takiego podejścia jest użytkownik końcowy.

Postawienie użytkownika–klienta administracji i jego potrzeb w centrum oznacza, że technologie informacyjne i komunikacyjne pomagają administracji w załatwieniu SPRAWY KLIENTA, a nie załatwieniu SPRAWY PRZEZ KLIENTA. Podejście to zakłada, że obywatel jest angażowany w najmniejszym możliwym stopniu w proces świadczenia usług publicznych, zaś usługi rozumiane są jako proces zaspokajania potrzeb obywateli. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie uwag do poniższego dokumentu w trybie konsultacji społecznych do 3 listopada 2016 r., na adres laboratorium@mc.gov.pl

 

Konsultacje zostały zakończone 03.11.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

Aktualności

Dokumenty