STATUS: Zakończona

Plan działania UE na rzecz administracji publicznej na lata 2016-2020 oraz europejska inicjatywa dot. przetwarzania w chmurze - konsultacje KE

wykorzystanie informacji i zasobów | POCZĄTEK: 13.05.2016 KONIEC: 27.05.2016

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych dwóch kluczowych dokumentów Komisji Europejskiej.

  1. Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „Plan działania UE na rzecz administracji publicznej na lata 2016-2020”.
  2. Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „ Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy”. 

Opinie przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji zostaną uwzględnione w przygotowywanym stanowisku rządu RP do powyższych dokumentów.  Zapraszamy do przekazywania swoich opinii do Ministerstwa na adres: KonsultacjeDE[at]mc.gov.pl, w terminie do 27 maja 2016.

 

Konsultacje zostały zakończone 27.05.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

Dokumenty