STATUS: Zakończona

Program Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi

e-administracja, prawo w cyfrowym świecie | POCZĄTEK: 05.05.2016 KONIEC: 05.06.2016

Uwagi prosimy zgłaszać do 5 czerwca 2016 r. na adres olga.jurkowska@mc.gov.pl i anita.wiciak@mc.gov.pl .

Program ma zapewnić ramy dla sprawnej i efektywnej współpracy MC z organizacjami pozarządowymi.

W programie przedstawione zostały priorytety, formy i zasady współpracy MC z trzecim sektorem, które ułatwią udział stronie społecznej w procesie tworzenia regulacji, kształtowaniu polityk publicznych i rozwiązań prawnych, aby w efekcie podejmowane były lepsze, bardziej wyważone decyzje.

Obowiązek opracowania takiego dokumentu wynika z przepisów  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje zostały zakończone 05.06.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

 

Aktualności

Dokumenty