STATUS: Zakończona

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016 – 2020

cyberbezpieczeństwo | POCZĄTEK: 29.09.2016 KONIEC: 07.10.2016

Konsultacje projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016 – 2020

Internet i technologie cyfrowe dokonują prawdziwej rewolucji w naszym codziennym życiu, ale szybkość tej rewolucji czyni nas także bardzo podatnymi na nowy typ zagrożeń, zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni.

Ministerstwo Cyfryzacji uznało ochronę cyberprzestrzeni RP za jeden z priorytetów resortu, wynikający wprost z przepisów ustawy o działach administracji rządowej. Ochrony takiej nie da się zapewnić bez nakreślenia spójnej strategii działania w tym obszarze. W efekcie, na początku 2016 roku, przekazaliśmy do konsultacji założenia do Strategii Cyberbezpieczeństwa RP. Obecnie przedstawiamy Państwu Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016-2020.

Strategia zmienia podejście do szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Dotychczas koncentrowano się na bezpośredniej ochronie zasobów danych realizowanej przez administratorów tych danych. Skupiano się na zasobach rządowych i infrastrukturze krytycznej, pomijając indywidualnych użytkowników funkcjonujących również w cyberprzestrzeni. Dlatego przedstawiany dokument odnosi się nie tylko do ochrony cyberprzestrzeni z punktu widzenia interesów administracji publicznej, ale również wskazuje zależność pomiędzy bezpieczeństwem systemów niezbędnych do nieprzerwanego świadczenia istotnych funkcji państwa, a bezpiecznym funkcjonowaniem w sieci przedsiębiorców i obywateli.

Misją Ministerstwa Cyfryzacji jest, by za cztery lata istniał w Polsce sprawnie funkcjonujący system cyberbezpieczeństwa, który zapewni jak najlepsze warunki do rozwoju rynku cyfrowego. Wszyscy obywatele powinni móc bez obawy korzystać z Internetu, w pełni wykorzystując szanse, jakie stwarza ta technologia. Oznacza to także bezpieczną e-administrację, realizującą założenia państwa usługowego.

Pracy jest dużo i administracja nie poradzi sobie z tymi wyzwaniami sama. Chcemy współpracy z sektorem prywatnym, ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi oraz inicjatywami obywatelskimi. Chcemy wspólnego wysiłku, także z innymi resortami, w realizacji strategicznego celu, jakim jest ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa podmiotów instytucjonalnych i obywateli w cyberprzestrzeni. Wcześniej opublikowane i szeroko konsultowane Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej były podstawą do przygotowania niniejszej Strategii, staraliśmy się, by dokument ten uwzględnił zgłoszone uwagi, zachowując jednocześnie strategiczny charakter.

Strategia, którą przedstawiamy, to dopiero początek działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Przygotowywane
są już odpowiednie regulacje prawne i szacowany budżet niezbędny do wykonania wszystkich zadań, które chcemy zrealizować.

 

Konsultacje zostały zakończone 7.10.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

Dokumenty