STATUS: Zakończona

Przegląd ram regulacyjnych – propozycja Komisji Europejskiej

telekomunikacja | POCZĄTEK: 16.09.2016 KONIEC: 28.09.2016

14 września Komisja Europejska przedstawiła długo zapowiadaną kompleksową reformę regulacji telekomunikacyjnych. Jest to jeden z najambitniejszych projektów w ramach strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Nowe przepisy zostały przedstawione w formie jednej dyrektywy – Europejskiego Kodeksu Komunikacji Elektronicznej. Towarzyszy im również pakiet dodatkowych dokumentów.

Co zakłada reforma

Zaprezentowany dokument zakłada zmiany właściwie we wszystkich głównych obszarach regulacji – dostępie do infrastruktury, regulacjach widma radiowego, definicji i regulacjach usług łączności elektronicznej, usłudze powszechnej czy kompetencjach poszczególnych instytucji. Komisja proponuje też nowy cel ram regulacyjnych – zapewnienie powszechnego dostępu i wykorzystania łączności o bardzo dużej przepustowości. 

Komunikat Komisji Europejskiej

Propozycji nowych przepisów towarzyszy Komunikat Komisji Europejskiej (Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society). Wskazuje on cele w zakresie łączności do roku 2025, wykraczające poza obecnie realizowaną Europejska Agendę Cyfrową. Zgodnie z tymi celami , wszystkie gospodarstwa domowe mają mieć dostęp do sieci o przepustowości przynajmniej 100 Mbps.Natomiast kluczowe jednostki użyteczności publicznej - jak szkoły, węzły transportowe czy szpitale - mają mieć dostęp gigabitowy. Komisja podkreśla też strategiczny cel, jakim jest rozwój sieci 5G i usług o nią opartych. 

Nowe rozporządzenie o BEREC

Wśród zaprezentowanych dokumentów znajduje się również nowe rozporządzenie o BEREC. Towarzyszy im również rozporządzenie umożliwiające przeznaczenie środków publicznych na zapewnienie hot spotów Wi-Fi w centrach miast i miejscowości. Środki na ten ostatni cel mają pochodzić m.in. z funduszu Connecting Europe Facility. 

Czekamy na Państwa stanowiska i opinie

W związku z zakresem zmian oraz objętych nimi podmiotów prosimy o przesyłanie stanowisk i opinii odnośnie zaproponowanych zmian – szczególnie odnośnie Europejskiego Kodeksu Komunikacji Elektronicznej. Przesłane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania stanowiska Rządu do propozycji aktów prawnych.

Prosimy o przesyłanie powyższych materiałów do środy, 28 września 2016 r., na adresy:

Wspomniane wyżej dokumenty można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej

 

Konsultacje zostały zakończone 28.09.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.