STATUS: Zakończona

Revision of the European Interoperability Framework - konsultacje KE

e-administracja, prawo w cyfrowym świecie, umiejętności cyfrowe | POCZĄTEK: 26.04.2016 KONIEC: 29.06.2016

Komisja Europejska, realizując pakiet zapowiedzianych inicjatyw, ogłosiła otwarte publiczne konsultacje w sprawie Revision of the European Interoperability Framework. Każda zainteresowana osoba i organizacja może do 29 czerwca 2016 r. wziąć udział w konsultacjach przesyłając bezpośrednio do Komisji Europejskiej wypełniony kwestionariusz.

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach również administracje publiczne państw członkowskich UE, które mogą wziąć udział w konsultacjach na takich samych zasadach, jak wszyscy pozostali zainteresowani. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi prace nad przygotowaniem stanowiska polskiej administracji w toczących się konsultacjach, licząc na aktywny udział partnerów społecznych w tym procesie.

Zatem niezależnie od możliwości przesłania stanowisk bezpośrednio do KE, zapraszamy do przekazywania ich również do Ministerstwa na następujący adres poczty elektronicznej: KonsultacjeDE[at]mc.gov.pl, w terminie do 10 maja 2016.

Państwa wkłady i stanowiska pomogą w przygotowaniu kompleksowego stanowiska odpowiadającego na potrzeby wszystkich zaangażowanych w budowanie interoperacyjnych rozwiązań dla administracji publicznej.

Konsultacje zostały zakończone 29.06.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

Aktualności