STATUS: Zakończona

Rozporządzenie WiFi4EU

administracja, sieci szerokopasmowe, e-administracja, samorządy | POCZĄTEK: 06.10.2016 KONIEC: 12.10.2016

Zapraszamy do konsultacji Rozporządzenia WiFi4EU.

Zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącego Junckera, Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, którego celem jest umożliwienie lokalnym społecznościom uruchamianie otwartych punktów WiFi. Inicjatywa ma przyczynić się do realizacji jednego z celów strategicznych postawionych przez Komisję Europejską do 2025 r., jakim jest wyposażenie w gigabitowe łącza internetowe miejsc, gdzie są świadczone usługi publiczne, takich jak placówki administracji publicznej, biblioteki i szpitale.

Zdaniem Komisji, połączenie tych i innych ośrodków życia społecznego, w tym przestrzeni publicznych, z internetem o bardzo wysokiej przepustowości umożliwi obywatelom ze wszystkich środowisk czerpanie korzyści płynących z wysokiej jakości dostępu do internetu. Dzięki wspieraniu integracji z istniejącymi usługami publicznymi interwencja ta będzie zwiększać zainteresowanie obywateli usługami szerokopasmowego internetu i tym samym przyczyni się w znacznym stopniu zarówno do wykorzystywania usług szerokopasmowych, jak i do rozwoju infrastruktury publicznej.

Łączna kwota przeznaczona na nowe narzędzie, to 120 mln EUR, pochodzące ze środków obecnie przeznaczonych na instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF). Środki te mają być przeznaczone na zakup sprzętu i instalację urządzeń, natomiast inne koszty (jak np. koszty abonamentu czy ewentualne dodatkowe inwestycje w sieć) mają być pokrywane ze środków instytucji otrzymujących wsparcie. Sieci tworzone w ramach WiFi4EU nie mogą konkurować z podobnymi, istniejącymi już prywatnymi lub publicznymi sieciami WiFi.

W związku ze znaczeniem tej inicjatywy uprzejmie prosimy o przesyłanie stanowisk i opinii odnośnie proponowanego rozporządzenia. Przesłane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania stanowiska Rządu.

Prosimy o przesyłanie powyższych materiałów do środy, 12 października, na adresy aleksander.soltysik@mc.gov.pl; Ignacy.swiecicki@mc.gov.pl.

Więcej informacji o samej inicjatywie

 

Konsultacje zostały zakończone 12.10.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

 

Aktualności

Dokumenty