STATUS: Zakończona

Rozwój technologii 5G - konsultacje KE

telekomunikacja | POCZĄTEK: 13.06.2016 KONIEC: 11.07.2016

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w celu zebrania opinii i komentarzy przedstawicieli przemysłu zaangażowanych w rozwój technologii 5G.

Priorytetem jest określenie możliwości skoordynowanego wprowadzenia sieci 5G w Europie, ocena planu działania 5G (Action Plan) oraz terminowego wdrożenia planowanej infrastruktury w 2020 r.

Konsultacje wynikają z wyzwania postawionego przez Komisarza Gunthera H. Oettingera do sektorów przemysłu związanych z motoryzacją, zdrowiem, inteligentnymi fabrykami, logistyką, energią, mediami i rozrywką do zastanowienia się nad środkami, harmonogramem oraz zachętami inwestycyjnymi potrzebnymi do uruchomienia 5G w Europie.

Konsultacje trwają do 11 lipca br.

Konsultacje są skierowane do przedstawicieli przemysłu, w szczególności:

  • sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT
  • sektora teleinformatycznego
  • sektora telekomunikacyjnego
  • pozostałych sektorów dostrzegających korzyści z wprowadzenia sieci 5G w celu poprawy procesów przemysłowych, produktów lub usług.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Pomimo tego, że kwestionariusz on-line jest w j. angielskim, istnieje możliwość udzielenia odpowiedzi w każdym języku Unii Europejskiej, w tym w j. polskim.

Będą brane pod uwagę tylko odpowiedzi otrzymane za pośrednictwem kwestionariusza on-line.

Prace nad kwestionariuszem można wstrzymać i wznowić w każdej chwili. Po zatwierdzeniu wkładu i przesłaniu go do Komisji istnieje możliwość zapisania go na komputerze.

Kwestionariusze przesłane mailowo lub na papierze nie będą brane pod uwagę z wyjątkiem tych przesłanych przez osoby niepełnosprawne.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Komisja będzie przyjmować kwestionariusze przesłane mailowo lub pocztą tradycyjną sporządzone wyłącznie przez osoby niepełnosprawne lub ich pełnomocników.

Wypełniony kwestionariusz prosimy przesłać na adres cnect-5G-consult@ec.europa.eu w formacie Word, PDF lub ODF lub tradycyjną pocztą na adres

European Commission
DG Communication Networks, Content & Technology
Unit E1 – Network technologies
Avenue de Beaulieu 31/Beaulieulaan 31

1160 Bruxelles/Brussel - Belgique

Wszystkich składających swoje uwagi do Komisji Europejskiej zachęcamy do przesłania swojego wkładu do Ministerstwa Cyfryzacji na adres ignacy.swiecicki@mc.gov.pl oraz przemyslaw.olowski@mc.gov.pl

Informacja na stronie KE

Konsultacje zostały zakończone 11.07.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.