STATUS: Zakończona

Tarcza Prywatności – konsultacje społeczne komunikatu Komisji Europejskiej COM (2016) 117 dotyczącego przekazywania danych osobowych do USA

wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów | POCZĄTEK: 24.03.2016 KONIEC: 15.04.2016

Swobodny przepływ danych, w tym danych osobowych, jest jednym z fundamentów społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej. Z perspektywy przepisów prawa UE oraz implementujących je przepisów prawa polskiego, Stany Zjednoczone Ameryki nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, w związku z czym obowiązuje zakaz przekazywania danych osobowych z terytorium Unii Europejskiej do USA na zasadach ogólnych. 

Taki transfer jest możliwy jedynie na podstawie przepisów szczególnych oraz rozwiązań, których adekwatność potwierdziła Komisja Europejska. Jednym z nich, funkcjonującym w latach 2000-2015, był transfer w ramach tzw. „bezpiecznej przystani” (ang. Safe Harbour). Decyzja Komisji Europejskiej uznająca adekwatność „bezpiecznej przystani” została jednak uchylona przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 6 października 2015 r. w sprawie C-362/14 Schrems.

Na początku lutego br. Komisja Europejska uzgodniła z Departamentem Handlu USA szczegóły nowego instrumentu - „Tarczy Prywatności”, który ma realizować wytyczne TSUE z wyroku w sprawie Schrems i zastąpić „bezpieczną przystań”.

Dokumenty dotyczące „Tarczy Prywatności” w tym dotyczący jej komunikat Komisji Europejskiej COM (2016) 117 zostały opublikowane w marcu br. Są one dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

W związku z koniecznością opracowania, na wniosek Parlamentu RP, stanowiska Rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej COM (2016) 117 - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Transaltantic Data Flows: Restoring Trust through Strong Safeguards, Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących tego komunikatu.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie pisemnych stanowisk w tym zakresie do dnia 15 kwietnia 2016 r. na adres e-mail michal.czerniawski@mc.gov.pl.

Konsultacje zostały zakończone 15.04.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

Aktualności