STATUS: Zakończona

Trzecia runda konsultacji zmian w globalnym zarządzaniu technicznymi zasobami sieci Internet

wolność w internecie | POCZĄTEK: 07.12.2015 KONIEC: 21.12.2015

Do 21 grudnia 2015 r. zainteresowani tematyką zarządzania Internetem mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dot. procesu zwiększenia rozliczalności ICANN, organizacji zarządzającej technicznymi zasobami sieci Internet na poziomie globalnym. Dokument zaprezentowany światu na początku grudnia jest – wraz z uzgodnieniową już i gotową do przyjęcia propozycją dot. przekazania nadzoru nad funkcją IANA globalnej społeczności Internetu – zwieńczeniem najważniejszego etapu transformacji ICANN.

ICANN to amerykańska organizacja non-profit, działająca obecnie na mocy umowy z rządem USA. Aktualnie zadania ICANN to przede wszystkim wykonywanie tzw. funkcji IANA (tj. administrowanie system domen internetowych, koordynacja przydzielania adresów IP, rejestracja protokołów komunikacji). Jednak ICANN odpowiada również za określanie tzw. polityk dla generycznych i krajowych domen najwyższego rzędu, kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i wiele innych. Prace nad reformą ICANN, czyli tak naprawdę nad usprawnieniem wielostronnego modelu zarządzeniu siecią Internet w skali globalnej, toczą się od 2014 r. Obejmują dwa ściśle powiązane ze sobą procesy.

Pierwszy z nich ma na celu przekazanie przez Rząd USA w ręce globalnej społeczności Internetu nadzoru nad wykonywaniem przez ICANN funkcji IANA. Nowy model wykonywania funkcji IANA został już przygotowany i czeka na ostateczną akceptację i implementację, czemu musi towarzyszyć reforma funkcjonowania samego ICANN

U podstaw drugiego procesu leży przekonanie, że koniec sprawowania nadzoru przez rząd USA nad IANA oznacza, że organizacja wykonująca obecnie funkcje IANA, czyli ICANN, musi przejść reformę. Zmiany w ICANN mają zagwarantować, że decyzje tej organizacji będą zgodne z interesem i potrzebami globalnej społeczności Internetu. Konsultacje trzeciej już, jak się wydaje finalnej, propozycji opisującej nowe mechanizmy kontrolowania działalności ICANN będą trwały do dnia 21 grudnia. To ostatnia szansa dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby wpłynąć na przyszłe mechanizmy zarządzania Internetem na poziomie globalnym. Więcej informacji na temat przedstawionych propozycji i toczących się konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.

Zachęcamy do aktywnego udziału w trwających konsultacjach, poprzez przesłanie swoich spostrzeżeń oraz opinii za pośrednictwem formularza internetowego bezpośrednio do ICANN. Ponadto, Ministerstwo Cyfryzacji jest aktywnym uczestnikiem globalnej debaty na temat zarządzania Internetem i usprawnienia wielostronnego modelu zarządzania siecią. Konsekwentnie wspieramy model wielostronny, zakładający, że najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju i korzystania z sieci Internet powinny być podejmowane w transparentnym i równym dialogu przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, nauki i organizacji technicznych, sprzeciwiając się propozycjom na zastąpienie obecnego modelu modelem międzyrządowym. W związku z powyższym zachęcamy do przesyłania na adres konsultacjedsi@mc.gov.pl Państwa uwag i komentarzy do propozycji przedstawionych w konsultowanym dokumencie, które postaramy się wykorzystać podczas toczących się dyskusji i prac.

Więcej informacji na temat zarządzania Internetem

 

Konsultacje zostały zakończone 21.12.2015 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

Aktualności