STATUS: Zakończona

Tworzenie sprzyjających warunków dostępu do Internetu - konsultacje ITU

telekomunikacja | POCZĄTEK: 04.07.2016 KONIEC: 11.09.2016

Międzynarodowy Związek Telekomunikacji (ITU) w ramach Grupy roboczej Rady ITU ds. Międzynarodowej Polityki Internetowej związanej z kwestiami Publicznymi (CWG-Internet) ogłosił konsultacje dotyczące tworzenia sprzyjających warunków dostępu do Internetu.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o przesłanie swoich stanowisk za pośrednictwem kwestionariusza on-line, znajdującego się na stronie internetowej ITU.

Swoje stanowisko powinno się przygotować w oparciu o odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Jakie elementy składają się na tworzenie sprzyjających warunków do promowania łączności internetowej?
  • Jakie elementy składają się na tworzenie sprzyjających warunków do promowania przystępnego Internetu?
  • Jakie elementy składają się na tworzenie sprzyjających warunków do promowania jakości dostępu do Internetu?
  • Jakie elementy składają się na tworzenie sprzyjających warunków do budowy zaufania i bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu?
  • Jaką rolę w tworzeniu sprzyjających warunków środowiskowych powinny mieć rządy?
     

Konsultacje on-line trwają do 11 września 2016 r. Wszystkich składających swoje uwagi do ITU zachęcamy do przesłania swojego wkładu również do Ministerstwa Cyfryzacji na adres: przemyslaw.olowski@mc.gov.pl.

Wszystkie stanowiska zostaną upublicznione na stronie internetowej ITU oraz przedłożone do dyskusji podczas konsultacji fizycznych, które odbędą się 11 października 2016 r. w Genewie (Szwajcarii). Podczas tego spotkania autorzy stanowisk będą mieli możliwość zaprezentowania oraz wymiany swoich poglądów z innymi uczestnikami dialogu.

 

Konsultacje zostały zakończone 11.09.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.