STATUS: Zakończona

Zapraszamy do konsultacji Programu Otwierania Danych Publicznych

rejestry państwowe, wykorzystanie informacji i zasobów | POCZĄTEK: 16.05.2016 KONIEC: 16.06.2016

Realizujemy kolejną inicjatywę w obszarze otwierania danych publicznych. 16 czerwca br. wchodzi w życie ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nie poprzestajemy jedynie na działaniach legislacyjnych. Przygotowaliśmy Program Otwierania Danych Publicznych, który będzie wspierać pełniejsze wykorzystywanie potencjału danych publicznych.

Administracja publiczna wytwarza i gromadzi ogromne ilości danych. Mogą one stanowić fundament dla powstawania innowacyjnych dóbr, usług i produktów, pobudzających rozwój gospodarki poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcanie do inwestycji w przemyśle kreatywnym.  Dlatego potrzebny jest Program Otwierania Danych Publicznych, który pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału informacji gromadzonych przez administrację. Dziś rozpoczynamy  konsultacje tego dokumentu.

Dlaczego dostęp obywateli do danych jest tak ważny?

Dostęp do danych czy szerzej do informacji jest podstawowym instrumentem kontroli społecznej nad działalnością państwa, zwiększa odpowiedzialność i transparentność działań administracji. Wpływa też na skuteczność działań organów administracji, usprawnia działanie urzędów oraz możliwość partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy. 

Dzięki otwieraniu danych możemy zwiększyć potencjał i innowacyjność gospodarki. Przy wykorzystaniu publicznych danych mogą powstawać nowe produkty, usługi czy aplikacje, a co za tym idzie, również miejsca pracy. Odpowiednio przygotowane dane, nadające się do ponownego wykorzystywania, są dziś traktowane na  równi z kapitałem lub siłą roboczą.

 

Program Otwierania Danych Publicznych

W Polsce od lat podejmowane są inicjatywy sprzyjające otwieraniu i wykorzystywaniu danych. Jednakże działania te, z uwagi na swój rozproszony i sektorowy charakter,r były niewystarczające. Brakowało  wyznaczonych celów polityki otwierania danych publicznych i nie określono powiązanych z nimi działań. Nie powstał też strategiczny dokument poświęcony otwieraniu danych publicznych, który w sposób kategoryczny, nie tylko w warstwie ustawowej, ale praktyki urzędniczej określałby priorytety administracji rządowej  w otwieraniu dostępu do danych publicznych.

Program Otwierania Danych Publicznych przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji jest odpowiedzią na te potrzeby i ma służyć pełniejszemu wykorzystaniu potencjału informacji gromadzonych przez administrację. W Programie zostały wykorzystane wyniki ankiety, o których wypełnienie Państwa prosiliśmy w kwietniu. Liczymy na Państwa zaangażowanie i udział w konsultacjach. Na uwagi czekamy do 16.06.2016 r. pod adresem: Otwartedane@mc.gov.pl

 

Konsultacje zostały zakończone 16.06.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

Dokumenty

PDFProgram otwierania danych publicznych (odt 329.34 KB)
Administracja publiczna wytwarza i gromadzi ogromne ilości danych. Mogą one stanowić fundament dla powstawania innowacyjnych dóbr, usług i produktów, pobudzających rozwój gospodarki poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcanie do inwestycji w przemyśle kreatywnym. Dostęp obywateli do danych czy szerzej do informacji jest podstawowym instrumentem kontroli społecznej nad działalnością państwa, zwiększa odpowiedzialność i transparentność działań administracji.
PDFProgram otwierania danych publicznych (pdf 906.64 KB)
Administracja publiczna wytwarza i gromadzi ogromne ilości danych. Mogą one stanowić fundament dla powstawania innowacyjnych dóbr, usług i produktów, pobudzających rozwój gospodarki poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcanie do inwestycji w przemyśle kreatywnym. Dostęp obywateli do danych czy szerzej do informacji jest podstawowym instrumentem kontroli społecznej nad działalnością państwa, zwiększa odpowiedzialność i transparentność działań administracji.