Anna Streżyńska - Minister Cyfryzacji

Anna Streżyńska

Minister cyfryzacji

Funkcję ministra cyfryzacji pełni od 16 listopada 2015 roku.

 

 

tel.: 22 245 59 20

 

 

Prawnik, w latach 1995-1997 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 1998-2000 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności. W latach 2001-2005 prowadziła działalność doradczą, a od listopada 2005 do maja 2006 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, właściwym w sprawach łączności. 

Od stycznia do maja 2006 r. pełniła obowiązki, a następnie w maju 2006 r. została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (funkcję tę sprawowała do lutego 2012). W latach 2012-2015 prowadziła działalność doradczą, jednocześnie sprawując w latach 2014-2015 funkcję Prezesa Zarządu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA oraz w 2015 roku funkcję CEO Projektu Internetu dla Mazowsza. 

W latach 2014-2015 - członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

W 2008 r. została uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za walkę z monopolem Telekomunikacji Polskiej. Dwa lata później otrzymała Odznakę Honorową „Bene Merito”. 

Powiązane aktualności