STATUS: Zadanie realizowane

Baza wiedzy o dostępności

umiejętności cyfrowe
Ikona Bazy wiedzy o dostępności

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy (w tym osoby niepełnosprawne) mają pełny dostęp do jego treści i mogą je zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem. Od czerwca 2015 roku wszystkie strony internetowe administracji publicznej powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…) z 12 kwietnia 2012 r. Chodzi o serwisy publiczne w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Więcej