STATUS: Zadanie realizowane

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

sieci szerokopasmowe, samorządy, telekomunikacja
OSE nowe logo

W Polsce istnieje ponad 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych znajdujących się w 19,5 tys. lokalizacji, z czego jedynie 3,3 tys. posiada dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Naszym celem jest, aby wszystkie szkoły w Polsce miały dostęp do internetu o prędkości co najmniej 100 Mb/s. Osiągniemy to dzięki inwestycjom operatorów telekomunikacyjnych, środkom unijnym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz utworzeniu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Więcej