Wolontariat i praktyki

Obrazek

Grafika z sercem i napisem: Masz serce do cyfryzacji?

Częstym problemem w rozmowach z potencjalnym pracodawcą jest brak doświadczenia. U nas możesz je zdobyć a następnie wykorzystać w rozwijaniu swojej kariery. Zdobyte umiejętności na pewno zaprocentują w przyszłości!

JAK APLIKOWAĆ KROK PO KROKU

  • Czekaj na informację z Biura Dyrektora Generalnego o zakwalifikowaniu do udziału w praktykach/wolontariacie.

Przed rozpoczęciem praktyk powinieneś dostarczyć następujące dokumenty:

  • porozumienie z uczelnią,
  • skierowanie,
  • dowód ubezpieczenia NNW.

Wolontariusz podpisuje przed rozpoczęciem wolontariatu Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. Świadczenia wolontarystyczne są nieodpłatne.

Studentów oraz Biura Karier wyższych uczelni zainteresowanych kontaktem z Ministerstwem Cyfryzacji i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 245 57 51 lub mailowo pod adresem: praktyki@mc.gov.pl.

STAŻE

Ministerstwo Cyfryzacji organizuje staże dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

  • Warunkiem ubiegania się o staż w MC jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej.
  • Staże finansowane są w całości przez urzędy pracy, które wypłacają stażystom stypendium.
  • Możliwość organizacji stażu jest w ramach podpisanej wcześniej umowy pomiędzy MC a urzędem pracy.

W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: praktyki@mc.gov.pl.