Ws. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup biletów lotniczych, kolejowych wraz z ubezpieczeniem oraz rezerwację i zakup miejsc hotelowych oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz dla delegatów Jednostek Administracji Państwowej

Wnioskodawca wnosi w oparciu o:

I. art. 8 ust. 1 oraz art. 139 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako „p.z.p.”) w zw. z art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej dalej jako „u.d.i.p.”) o udostępnienie skanu umowy zawartej przez Jednostkę w toku Postępowania;

II. art. 8 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 u.d.i.p o udostępnienie informacji o tym, czy system dostarczony przez Wykonawcę wybranego w Postępowaniu posiada wszystkie funkcjonalności wskazane w SIWZ, w szczególności następujące funkcjonalności:

„10) Narzędzie online będzie dostępne 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy i będzie umożliwiało Jednostce, po zalogowaniu (podaniu indywidualnego loginu i hasła):
a) wyszukiwanie interesujących ją połączeń kolejowych,
b) dokonywanie rezerwacji biletów kolejowych,
c) anulowanie rezerwacji,
d) dokonywanie zmiany terminu, miejsca podróży a także danych pasażera,
e) weryfikowanie propozycji Wykonawcy,
f) dokonywanie rezerwacji//zakupu przejazdów kolejowych z uwzględnieniem zniżek na zakup biletów PKP posiadanych/zakupionych przez Jednostkę lub pasażerów.
11) W ramach korzystania z narzędzia online, Jednostka musi również otrzymać, co najmniej następujące informacje:
a) o przewoźniku świadczącej usługę przewozu;
b) o miejscu i terminie (data, godzina) odjazdu pociągu;
c) o miejscu i terminie (data, godzina) przyjazdu pociągu;
d) o czasie trwania przejazdu, a w przypadku połączeń wieloetapowych o łącznym czasie trwania przejazdu;
e) w przypadku połączeń wieloetapowych - ilości i miejscu ewentualnych przesiadek, wraz z terminami (data, godzina) przyjazdu i odjazdu;
f) warunkach taryfy;
g) o cenie biletu przewoźnika (bez opłaty transakcyjnej), z uwzględnieniem nadania bagażu, w złotych polskich (PLN). W przypadku cen biletów podanych w innych walutach, przeliczenie na PLN nastąpi wg średniego kursu NBP na dany dzień;
h) terminie wykupu biletu w określonej cenie;
i) o możliwości i warunkach anulowania biletu;
j) o możliwości zmian terminu odjazdu, przyjazdu,
k) o możliwości zmian danych dotyczących pasażera;
l) o możliwości zmiany trasy podróży;
m) informowanie o zbliżających się terminach wykupu i złożonych rezerwacji”.

III. art. 8 ust. 1 oraz art. 139 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako „p.z.p.”) w zw. z art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej dalej jako „u.d.i.p.”) o udostępnienie instrukcji obsługi narzędzia online przekazanej Jednostce przez Wykonawcę.

Dokumenty