Ws. struktury i warunków zatrudnienia w podziale ze względu na płeć pracowników w Ministerstwie Cyfryzacji

Tomasz Piotr Nowak
Zapytanie nr 3711

  1. Jak kształtuje się struktura zatrudnienia w Ministerstwie Cyfryzacji w podziale ze względu na płeć pracowników?
  2. Jaki jest odsetek kobiet zatrudnionych na wyższych stanowiskach urzędniczych w Ministerstwie Cyfryzacji?
  3. Jak kształtuje się poziom wynagrodzeń kobiet w stosunku do wynagrodzeń mężczyzn obejmujących równorzędne stanowiska pracy w Ministerstwie Cyfryzacji?
  4. Na kiedy zaplanowano w Ministerstwie Cyfryzacji badanie za pomocą w/w aplikacji?

Dokumenty