Ws. usankcjonowania prawnego tzw. samochodów autonomicznych

Paweł Kobyliński
Interpelacja nr 14305

  1. Czy w Ministerstwach podległych Państwu istnieją komórki, które przyglądają się temu zagadnieniu?
  2. Czy Ministerstwa pracują nad zmianą prawa, które dostosuje ustawy regulujące ruch drogowy do nowych realiów? Ważne, aby np. umieć wskazać osobę odpowiedzialną za wypadek drogowy, spowodowany samochodem autonomicznym?
  3. Czy takie pojazdy będą dopuszczone do ruchu po polskich drogach?

Dokumenty