Ws. wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Cyfryzacji

 

Andrzej Maciejewski
Zapytanie nr 3442

Czy i jakie kampanie społeczne zostały sfinansowane przez resort w 2016 r. oraz jaka kwota została na nie przeznaczona?

Dokumenty