STATUS: Zakończona

Komunikat Komisji Europejskiej – „Sieć 5G dla Europy: plan działania”

sieci szerokopasmowe | POCZĄTEK: 20.10.2016 KONIEC: 26.10.2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, których celem jest wypracowanie stanowiska polskiego rządu do unijnego komunikatu „Sieć 5G dla Europy: plan działania”. Komunikat jest częścią nowego pakietu telekomunikacyjnego i wskazuje niezbędne kroki dla rozwoju technologii 5G w UE do 2025 roku.

Celem Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów pn. „Sieć 5G dla Europy: plan działania”, jest określenie harmonogramu działań niezbędnych dla uruchomienia na terenie Unii Europejskiej sieci 5G w 2025 roku. Komisja wskazuje w nim, że jeśli Europa ma wspierać kształtowanie się globalnego konsensusu w zakresie wyboru technologii, pasm widma oraz głównych zastosowań sieci 5G  dla uniknięcia niekompatybilnych standardów sieci 5G w poszczególnych regionach świata konieczne jest zapewnienie przez UE odpowiedniej koordynacji i planowania w wymiarze transgranicznym. Komisja tym samym określiła kluczowe elementy planu:

  • synchronizacja programów i priorytetów w zakresie skoordynowanego rozmieszczenia sieci 5G we wszystkich państwach członkowskich UE, mająca na celu wczesne wprowadzenie sieci do 2018 r. i komercyjne wdrożenie na szeroką skalę najpóźniej do końca 2020 r.;
  • wstępne udostępnienie pasm widma na potrzeby sieci 5G przed Światową Konferencją Radiokomunikacyjną w 2019 r. (WRC-19) i jak najszybsze uzupełnienie ich dodatkowymi pasmami, a także dążenie do realizacji zalecanego podejścia dotyczącego zatwierdzenia określonych i pasm widma powyżej 6 GHz;
  • wsparcie wczesnego rozmieszczenia sieci w dużych obszarach miejskich oraz wzdłuż głównych szlaków transportowych;
  • propagowanie ogólnoeuropejskich wielostronnych testów z udziałem zainteresowanych stron jako katalizatora przekształcającego innowacje technologiczne w gotowe rozwiązania biznesowe;
  • wsparcie uruchomienia funduszu typu venture, zarządzanego przez operatów sektorowych, mającego wspierać innowacje oparte na sieci 5G;
  • zjednoczenie głównych podmiotów w pracach na rzecz propagowania globalnych norm.

W związku ze znaczeniem tej inicjatywy uprzejmie prosimy o przesyłanie stanowisk i opinii odnośnie Komunikatu. Przesłane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania stanowiska Rządu. Prosimy o przesyłanie powyższych materiałów do środy, 26 października, na adres: aleksander.soltysik@mc.gov.pl

 

Konsultacje zostały zakończone 26.10.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

Aktualności

Dokumenty

PDFSieć 5G dla Europy: plan działania (pdf 580.46 KB)
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Sieć 5G dla Europy: plan działania
PDFSieć 5G dla Europy: plan działania (odt 96.08 KB)
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Sieć 5G dla Europy: plan działania