Dokumenty

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Komunikat Komisji Europejskiej – „Sieć 5G dla Europy: plan działania”

PDFSieć 5G dla Europy: plan działania (pdf 580.46 KB)
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Sieć 5G dla Europy: plan działania
PDFSieć 5G dla Europy: plan działania (odt 96.08 KB)
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Sieć 5G dla Europy: plan działania