STATUS: Zakończona

Kosmiczna Strategia dla Europy – Konsultacje Publiczne

telekomunikacja | POCZĄTEK: 25.04.2016 KONIEC: 12.07.2016

Celem rozpoczętych przez Komisję Europejską publicznych konsultacji jest zebranie informacji na temat politycznych priorytetów, wyzwań i szans w zakresie polityki kosmicznej, które pozwolą określić zakres przyszłej Strategii Kosmicznej dla Europy. 

Wiele usług we współczesnym świecie – od telekomunikacji, telewizji i meteorologii po globalne systemy finansowe – opiera się na systemach kosmicznych i technologii kosmicznej. Większość krajów nie byłaby w stanie zrealizować w pojedynkę szeroko zakrojonych projektów kosmicznych. Dlatego różne kraje muszą połączyć swój potencjał techniczny i możliwości finansowe, aby realizować politykę kosmiczną przy wsparciu ze strony Komisji Europejskiej.

Unia Europejska do 2020 roku planuje zainwestować w sektor kosmiczny ponad 12 miliardów euro. Większość tych środków zostanie przeznaczona na budowę systemów nawigacji satelitarnej Galileo oraz EGNOS. UE angażuje się w sektor kosmiczny, ponieważ chce rozwijać niezależną infrastrukturę satelitarną oraz korzystać z wiedzy zdobytej przez Europejską Agencję Kosmiczną i Państwa Członkowskie. Duża uwaga przykładana jest również do wykorzystania potencjału usług satelitarnych i aplikacji do realizacji wytycznych Strategii Europa 2020.

Głównym celem przyszłej strategii będzie określenie wizji dla UE w zakresie działań i inicjatyw w polityce kosmicznej dla kolejnej dekady, tj. do końca 2030 roku.

Konsultacje potrwają do 12 lipca 2016 r.

Więcej informacji (w tym formularz konsultacyjny)

W konsultacjach może wziąć udział każdy (przedsiębiorcy, ośrodki badawcze i naukowe, organy administracji publicznej, osoby prywatne), kto ma przemyślenia w zakresie przyszłego zaangażowania UE w sektorze kosmicznym.  

Konsultacje zostały zakończone 12.07.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

 

Aktualności