STATUS: Zakończona

Założenia projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

telekomunikacja | POCZĄTEK: 23.12.2016 KONIEC: 31.01.2017

Zapraszamy do udziału w konsultacjach założeń projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Uwagi zbieramy do dnia 31 stycznia 2017 r.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) ma być siecią teleinformatyczną łączącą wszystkie szkoły w Polsce. Uruchomienie OSE pozwoli na wprowadzenie nowych form kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących mniejsze miejscowości i wsie poprzez:

  • zapewnienie dostępu do szybkiego internetu;
  • dostarczenie multimedialnych treści edukacyjnych;
  • zapewnienie usługi bezpieczeństwa sieciowego.

 

Zgodnie z założeniami ustawa dotycząca Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej powinna regulować, między innymi:

  • Status OSE i status operatora OSE
  • Obowiązki operatora OSE
  • Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i JST w stosunku do Operatora OSE
  • Zakres oraz dostęp do zasobów edukacyjnych
  • Zapewnienie finansowania sieci OSE

Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich opinii, uwag i sugestii do opublikowanego dokumentu. Zgłoszenia prosimy kierować na adres magdalena.nowak@mc.gov.pl lub marcin.lukasiewicz@mc.gov.pl do dnia 31 stycznia 2017 r.

 

Konsultacje zostały zakończone 31.01.2017 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

Aktualności

Dokumenty