STATUS: Zadanie realizowane

Otwartość danych

wykorzystanie informacji i zasobów
Otwarta kłódka.

Otwarte dane publiczne są zaczynem nowych usług  i produktów oraz źródłem realnych oszczędności - pieniędzy i czasu - dla administracji i obywateli.
Wielkość rynku open data w Polsce to kilkaset mln zł w 2016 r.
Co robimy, by każdemu udostępnić dane publiczne?

Więcej