Awansowaliśmy w rankingu OECD dotyczącym otwartości danych publicznych!

W najnowszym rankingu OECD Open, Useful, Reusable Government Data (OURDATA INDEX), opublikowanym w raporcie Government at a Glance 2017, Polska zajęła 20 miejsce na 31 badanych państw – biorąc pod uwagę dostęp i otwartość danych oraz rządowe wsparcie dla możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Tym samym awansowaliśmy o 8 miejsc w stosunku do rankingu z 2015 r. Trampoliną tego sukcesu jest aktywność Ministerstwa Cyfryzacji – inicjatora i koordynatora rządowej polityki otwierania danych publicznych.

26.07.2017 | rejestry państwowe, prawo w cyfrowym świecie, wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów

W 2016 r. zmieniliśmy prawo: w czerwcu weszła w życie ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, we wrześniu Rada Ministrów przyjęła Program Otwierania Danych Publicznych, będący odpowiedzią na zalecenia OECD sformułowane w raporcie Open Data Review of Poland oraz badanie Komisji Europejskiej Open Data Maturity; zorganizowaliśmy także pierwszy hackathon danych publicznych.

Nieustannie weryfikujemy użyteczność i jakość udostępnionych danych. Prowadzimy inwentaryzację danych publicznych. Stworzyliśmy sieć pełnomocników ds. otwartości danych
i angażujemy ich do stałej współpracy przy otwieraniu baz, wykorzystując do tego fundusze europejskie.

Poprawa pozycji Polski w rankingu OECD to pożądany kierunek zmian, który chcemy kontynuować we współpracy z przedstawicielami administracji, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego i biznesu.

Cały raport dostępny jest tutaj.

Polecane aktualności