Ws. opracowań realizowanych przez IŁ w ramach dotacji w 2016 r.

Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) wnoszę o udostępnienie kopii następujących opracowań w formie elektronicznej wykonywanych przez Instytut Łączności w ramach dotacji w 2016 roku:

  1. ​​02.10.1.04.04. Przeprowadzenie analizy zmierzającej do uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate.
  2. 02.10.1.04.05.6. Przeprowadzenie analizy zmierzającej do wypracowania zasad/przepisów regulujących realizację usługi przenośności numeru oraz realizację połączeń do numerów alarmowych w sygnalizacji SIP (Session Initiation Protocol).
  3. 02.10.1.04.06.6. Przeprowadzenie analizy zmierzającej do wypracowania możliwych rozwiązań technicznych i prawnych umożliwiających wyeliminowanie/ograniczenie negatywnych zjawisk takich jak np. zjawisko simboxingu (nadużycia telekomunikacyjne)
  4. 02.10.1.04.07.6. Przeprowadzenie technicznej analizy możliwości przenoszenia numerów strefowych abonenckich usług specjalnych (AUS) w oparciu o funkcjonujące obecnie regulacje.

Dokumenty