STATUS: Zadanie realizowane

GIK - Główny Informatyk Kraju

e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
GIK - ikona nowa

GIK to nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji zestaw mechanizmów  służący koordynacji i współpracy administracji rządowej oraz model zarządzania portfelem projektów teleinformatycznych Państwa z założeniem centralizacji i integracji budowanych rozwiązań. Nowy proces strategicznej kontroli nad realizacją projektów teleinformatycznych opierać się będzie na tworzonych i rozwijanych kompetencjach administracji oraz o zredefiniowane zakresy ról i kompetencji jednostek biorących udział w procesach informatyzacji Państwa. Główny Informatyk Kraju będzie definiował systemowe meta-reguły wskazujące parametry, jakimi muszą dysponować poszczególne nowotworzone systemy IT. O meta-reguły zostaną oparte wszystkie nowe projekty POPC (a w przyszłości, w wersji GIK 2.0, wszystkie projekty i systemy IT w administracji rządowej RP), które zawierać będą zasady realizacji projektów oraz tworzenia systemów IT.

Więcej