STATUS: Zadanie realizowane

Linia Współpracy 2016 – zaproszenie do współpracy budowy wspólnych rozwiązań IT

e-administracja, samorządy
Uścisk dłoni.

Linia Współpracy 2016 (LW2016) jest przedsięwzięciem Ministra Cyfryzacji wpisanym w Plan Działań Ministra Cyfryzacji (PDMC) będącego elementem wykonawczym przyjętego przez Rząd we wrześniu 2016 roku Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Głównym celem uruchomianego przez Ministerstwo projektu, przy ścisłej współpracy z administracją samorządową RP, jest  synergia projektów realizowanych przez administrację rządową, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych w PDMC, z projektami i rozwiązaniami IT na poziomie regionalnym (samorządowym). 

Więcej