Zbiorcza informacja dotycząca najistotniejszych zagadnień związanych z centralną Platformą e-Zamówienia

W dniu 22 maja 2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji, w ramach projektu Linia Współpracy 2016 (LW2016) odbyły się warsztaty z samorządowcami. Jednym z istotnych tematów omawianych w ramach warsztatów były założenia i zakres projektu pn. „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”. 

04.07.2017 | administracja, e-administracja

W zakładce „Dokumenty”  dla projektu LW2016 została zamieszczona zbiorcza informacja dotycząca najistotniejszych zagadnień  związanych z centralną Platformą e-Zamówienia.

Więcej informacji o projekcie  „e-Zamówienia – Elektroniczne Zamówienia Publiczne” znajdą Państwo tutaj.

W dniu 27 czerwca 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazało informację, że wniosek dla projektu e-zamówienia w wyniku oceny merytorycznej spełnił kryteria merytoryczne II stopnia określone dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa obowiązujące dla naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16, w związku z czym przedmiotowy projekt otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Oceniającej i tym samym  otrzymał dofinansowanie. W konkursie ocenianych było 7 projektów, z czego do dofinansowania zakwalifikowały się jedynie 2 projekty, szczegóły można znaleźć na stronie CPPC.

Polecane aktualności