Warsztaty Linii Współpracy 2016

Trzecie warsztaty Linia Współpracy 2016 (LW2016) w Ministerstwie Cyfryzacji – otwarcie nowego obszaru współpracy.

24.05.2017 | administracja, e-administracja, samorządy
Linia Współpracy - spotkanie

22 maja br. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie odbyły się kolejne warsztaty LW2016. Podczas warsztatów omówiono bieżące zagadnienia związane z funkcjonowaniem inicjatywy LW2016 oraz zapowiedziano otwarcie specjalistycznych ścieżek współpracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji oraz Strony Samorządowej, w szczególności urzędów marszałkowskich i Unii Metropolii Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, a także przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, CSIOZ oraz Izby Gospodarki Elektronicznej.

Podczas warsztatów przedstawiono bieżący stan prac, w szczególności ogólny obraz realizowanych projektów przez MC i jego jednostki podległe. Omówiony został plan realizacji poszczególnych tzw. wątków LW2016 (główne obszary tematyczne takie jak: e-zdrowie, e-administracja) w tym nowo uruchomianego obszaru w zakresie informacji przestrzennej. Przedstawiciele regionów zaprezentowali tematy związane z rolą i przyszłość portali regionalnych w świetle planów centralizacji e-usług przez MC, a Miasto Lublin (jako przedstawiciel Unii Metropoli Polskich) dobre praktyki procesowego podejścia do elektronizacji procedur administracyjnych oraz bezpieczeństwa w dużej organizacji.

W dalszej części warsztatów przedstawiciele MC oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zaprezentowali założenia i cele inicjowanej nowej ścieżki LW2016 – informacja przestrzenna, która obok e-zdrowia jest wyrazem ustaleń, iż należy dzielić LW2016 na specjalistyczne ścieżki, wokół których gromadzić się będą eksperci z danej branży.

Następnie zaprezentowano zakres projektu przygotowanego przez MC w partnerstwie z UZP, polegającego na przygotowaniu centralnej platformy umożliwiającej elektronizację procesu zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiającego (urzędy), jak i oferentów/wykonawców (przedsiębiorcy). Dyskusja w tym temacie koncentrowała się wokół podziału ról i obowiązków urzędów (zamawiających) oraz platformy centralnej UZP, tak by proces elektronizacji zamówień publicznych był pełny, a obowiązki po stronie urzędów zrozumiałe.

Ostatnią część warsztatów poświęcono  projektowi  z portfela projektów PDMC (Plan Działań Ministra Cyfryzacji), tj. e-płatnościom oraz metodologii podziału e-usług na udostępniane centralnie i regionalnie.

W dyskusji ustalono, iż kolejne warsztaty odbędą się w gronie ekspertów z poszczególnych wątków LW2016, w pierwszej kolejności w zakresie zainicjowanej podczas warsztatów ścieżki informacji przestrzennej oraz ścieżki związanej z problemami samorządów wynikających z bieżącej działalności w obszarach IT, którą uznano za na tyle istotną, iż powinna doczekać się specjalnego potraktowania.

Polecane aktualności