Minister Kołodziejski na konferencji z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

- Internet ma mnóstwo zalet, których jest znacznie więcej niż zagrożeń i w ten sposób należy do tych zagadnień podchodzić - podkreśla Witold Kołodziejski. Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji otworzył konferencję z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2016.

09.02.2016 | umiejętności cyfrowe | TAGI: Witold Kołodziejski

Dzień Bezpiecznego Internetu

„Lepszy internet zależy od Ciebie!” - to hasło tegorocznej edycji Dnia Bezpiecznego Internetu. W ponad stu krajach na całym świecie przygotowano wydarzenia, które mają podkreślić rolę każdego z użytkowników w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego internetu. – W życiu uczymy się różnych zachowań i nawyków. Często przyswajamy je intuicyjnie. W świecie wirtualnym nie wszystko da się zrobić intuicyjnie. Stąd musimy włożyć pewien wysiłek, by nauczyć się funkcjonowania w tym świecie. Musimy również nauczyć się bezpiecznego poruszania się w Internecie - mówił minister Kołodziejski

Wiceszef Ministerstwa Cyfryzacji przypomniał też, że rewolucja cyfrowa, z którą obecnie mamy do czynienia, daje ogromne możliwości i szanse rozwoju dla wszystkich, także dla najmłodszych. - Cyfryzacja jest naszą rzeczywistością i kolejne pokolenia stają się coraz  bardziej cyfrowe – zaznaczył Witold Kołodziejski. - Dzieci coraz wcześniej zaczynają korzystać z komputerów i internetu, a smartfony i tablety stają się codziennymi towarzyszami ich życia. Dzięki internetowi mamy dostęp do ogromnych zasobów informacyjnych, umożliwiających samodoskonalenie czy rozwój pasji i zainteresowań. Jednak musimy pamiętać, że sieć niesie  za sobą potencjalne zagrożenia. Dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw. - Nawet  dorośli nie zawsze wiedzą, jak chronić swoich podopiecznych i jak ich wspierać w odpowiedzialnym poruszaniu się w cyfrowym świecie – powiedział wiceszef MC.

W życiu uczymy się różnych zachowań i nawyków. Często przyswajamy je intuicyjnie. W świecie wirtualnym nie wszystko da się zrobić intuicyjnie. Stąd musimy włożyć pewien wysiłek, by nauczyć się funkcjonowania w tym świecie. Musimy również nauczyć się bezpiecznego poruszania się w Internecie - minister Kołodziejski

Minister Kołodziejski podkreślił, że rozwiązaniem problemu nie jest całkowite odseparowanie dziecka od komputera - Szybki rozwój technologiczny wymusza posiadanie odpowiednich umiejętności informatycznych, bez których trudne będzie funkcjonowanie w przyszłości – powiedział. - Trzeba zatem zadbać o zapewnienie młodym użytkownikom internetu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

W trakcie wystąpienia sekretarz stanu w resorcie cyfryzacji mówił także, że resort działa na rzecz budowania kompetencji cyfrowych całego społeczeństwa, w tym również i tych, które mają zapewnić bezpieczny dostęp do internetu. Zgodnie z Kierunkami  Działań Strategicznych „Obszar bezpieczeństwa obywateli (również w sieci Internet) powinien być stawiany na równi z ochroną militarną kraju. Ochrona cywilnej cyberprzestrzeni RP jest jednym z głównych priorytetów i prerogatyw ministra cyfryzacji”. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci jest tu ważnym elementem.

- Ministerstwo Cyfryzacji jest zaangażowane w przedsięwzięcia, które nakierowane są na ochronę dzieci i młodzieży przed niebezpieczeństwami płynącymi z sieci. Wspieramy działania organizacji pozarządowych poprzez przyznawanie dotacji na realizację zadań publicznych, których celem jest podnoszenie świadomości na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, przeciwdziałanie tego rodzaju zagrożeniom oraz promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu - wymieniał wiceminister cyfryzacji Witold Kołodziejski. - Działania te kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i nauczycieli oraz rodziców. Do 2015 r. zrealizowanych zostało 11 projektów mających na celu ochronę dzieci i młodzieży w sieci, na które resort przekazał łącznie 2 285 925 zł.

Ministerstwo wspiera realizację Rządowych Programów „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz „Bezpieczna +”, koordynowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ich celem jest m.in. podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

- Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci będą przez nasz resort kontynuowane - zapewnił Witold Kołodziejski. - Rozwój internetu, którego zalety niewątpliwie przewyższają zagrożenia, należy wspierać oraz reagować na pojawiające się zagrożenia w sposób adekwatny do skali problemu. Tak jak w życiu codziennym, w internecie obowiązują pewne podstawowe zasady, które pozwalają zarówno dorosłym jak i dzieciom korzystać z niego w sposób bezpieczny. Treści i zjawiska pojawiające się w sieci są bardzo często jedynie odbiciem pozytywnych albo negatywnych zmian i zjawisk społecznych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

…..

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Jego celem jest inicjowanie dyskusji na temat bezpieczeństwa w internecie oraz promocja działań na rzecz pozytywnego wykorzystywania zasobów internetowych przez dzieci i młodzież. Ważne w idei DBI jest też pokazanie aktualnych problemów dotyczących zagrożeń online, na jakie narażeni są młodzi użytkownicy.

W Polsce organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które od 2005 r. tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje (w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”). Centrum działa na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii. W ramach Centrum działają również zespoły: Dyżurnet.pl (przy NASK) - polski punkt ds. zwalczania nielegalnych treści w internecie, telefon 800 100 100 – bezpłatny punkt pomocy dla rodziców i profesjonalistów w przypadkach zagrożeń w internecie oraz 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (obydwa przy FDN). Więcej informacji o programie w Polsce: www.saferinternet.pl.

Więcej informacji nt. Dnia Bezpiecznego Internetu dostępnych jest na stronach internetowych: www.dbi.pl, www.dzieckowsieci.fdn.pl. Najmłodsi znajdą informacje nt. wydarzenia na stronie: www.sieciaki.pl.

Polecane aktualności