Razem na rzecz powszechnej nauki programowania w szkołach

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji, firm, stowarzyszeń branżowych oraz nauczycieli spotkali się w Ministerstwie Cyfryzacji, by wspólnie porozmawiać jak promować naukę kodowania wśród uczniów i nauczycieli.  To już kolejne z cyklu spotkań, których celem jest wypracowanie wspólnych rekomendacji i dobrych praktyk dotyczących realizacji idei powszechnej nauki programowania w polskich szkołach.

 

01.02.2016 | umiejętności cyfrowe | TAGI: Piotr Woźny

Szybki internet w szkołach i szkolenia nauczycieli

W spotkaniu uczestniczył wiceminister Piotr Woźny, przypomniał o prowadzonych działaniach na rzecz zapewnienia  szkołom dostępu do szybkiego Internetu.  Poinformował też o toczących się rozmowach z Ministerstwem Rozwoju, dotyczących możliwości wsparcia finansowego szkolenia nauczycieli ze środków PO PC. Zapowiedział również, że w marcu odbędzie się spotkanie z marszałkami województw, poświęcone zmianom w podstawie programowej szkół w zakresie nauki programowania.

Jak to wygląda dziś

O tym jak wyglądają doświadczenia organizacji pozarządowych związane z pozaszkolną nauką programowania mówili Agata Łuczyńska z programu Koduj z Klasą Blanka Fijołek koordynatorka Mistrzów Kodowania oraz Ryszard Szubartowski kierujący Ogólnopolską Akademią Programowania. Z kolei doświadczenia MC dotyczące promocji nauki programowania przedstawił Hubert Romaniec.

Wnioski i opinie dotyczące nauki kodowania przedstawili również nauczyciele, którzy na co dzień uczą dzieci programowania. Profesor Maciej Sysło przedstawił propozycje mapy drogowej dla wdrażania propozycji zmian w kształceniu informatycznym.

Co warto zmienić

W drugiej części spotkania zwracano uwagę na konieczność zmian w myśleniu o nauce programowania w szkołach. Należy zacząć uwzględniać nieobecne do tej pory aspekty, takie jak rozwijanie kreatywności, wolnego myślenia oraz działania w zespole. Uczestnicy spotkania podkreślali, że naukę trzeba oprzeć na otwartych zasobach sieciowych, wskazywać oraz uczyć o najnowszych trendach i instrumentach programowania.  Należy dać zarówno uczniom, ale przede wszystkim nauczycielom szansę na kreatywność oraz możliwość wykorzystania w nauce programowania różnorodnych platform internetowych. Zwracano też uwagę na praktycznie nieobecną w Polsce umiejętność korzystania z otwartych zasobów edukacyjnych, co jest istotnym czynnikiem hamującym rozwój.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że należy szerzej otworzyć myślenie o wsparciu cyfrowym całego procesu nauczania. Sprawnie wspierana informatycznie szkoła i edukacja to także dobry przykład dla uczniów, dla których właśnie szkoła jest pierwszą instytucją publiczną, z którą mają do czynienia.

Podsumowując dyskusję Lider Cyfryzacji Włodzimierz Marciński podkreślił, że zarówno wystąpienia, jak i dyskusja wskazały dobitnie jak ważnym i skomplikowanym tematem się zajęliśmy. Wyraził również zadowolenie z faktu, że wszystkich jednoczy cel, a różnica poglądów i podejścia do zagadnień wprowadzenia programowania jest naturalna. Najważniejsza jest chęć dzielenia się doświadczeniem. To dzięki tym doświadczeniom możemy zadbać o to, aby lekcje programowania nie były nudne i nie odstraszały uczniów.

Spotkanie odbyło się 29 stycznia 2016 roku z inicjatywy Lidera Cyfryzacji oraz partnerów Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Polecane aktualności