Startuje ankieta dla małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych dot. ubiegania się o wsparcie finansowe w instytucjach finansowych

Jednym z najistotniejszych problemów z jakimi borykają się mali i średni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy realizują inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową finansowane ze środków unijnych, jest problem ich wykluczenia z rynku komercyjnych instytucji finansowych w Polsce. W polityce kredytowej polskich instytucji finansowych budowana infrastruktura telekomunikacyjna często traktowana jest jako sprawiający praktyczne trudności i niewystarczający przedmiot zabezpieczenia. 

18.01.2016 | telekomunikacja

Celem wsparcia pozycji małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych w relacjach z instytucjami finansowymi, jak również dla potrzeb aktywnego oddziaływania na zakres dostępnej dla nich oferty finansowania działalności inwestycyjnej prowadzonej w ramach projektów szerokopasmowych korzystających ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej, Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza tych przedsiębiorców do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie. 

Ankieta ma na celu pozyskanie informacji o doświadczeniach i problemach napotykanych przez małych i średnich przedsiębiorców przy ubieganiu się o wsparcie instytucji finansowych (kredyty, pożyczki, poręczenia, inne zabezpieczenia) przy realizacji inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną - zarówno na zasadach komercyjnych, jak i przy udziale środków publicznych. Wyniki ankiety będą prezentowane podczas spotkania zaplanowanego na 29 stycznia br. z ekspertami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za tematykę inwestycji szerokopasmowych oraz przedstawicielami publicznych instytucji finansowych, misją których jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego czy Agencja Rozwoju Przemysłu.

Mali i średni przedsiębiorcy telekomunikacyjni zarejestrowani już w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) mogą wypełnić ankietę, logując się do systemu i korzystając z ​zamieszczonego formularza.

Pozostali przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą skorzystać z interaktywnego formularza.

Ankiety można wypełniać do 26 stycznia br.

Wszelkie pytania związane z ankietą prosimy kierować na adresy ekspertów z Departamentu Telekomunikacji - marcin.lukasiewicz@mc.gov.pl oraz jacek.wisniewski@mc.gov.pl

 

Polecane aktualności