Zaproszenie na spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych

Grupa ds. dostępności zasobów internetowych powołana w ramach Szerokiego Porozumienia
na Rzecz Umiejętności Cyfrowych zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 11 stycznia 2016 roku
w godz. 12.00 – 14.30 w Ministerstwie Cyfryzacji 
(Warszawa, ul. Królewska 27, sala nr 21). 

15.12.2015 | umiejętności cyfrowe

Grupa dokona przeglądu projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Wśród nich są:

  • Polski Walidator Dostępności PWD online– Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra”
  • Kuźnia Dostępnych Stron – Fundacja PCJ Otwarte Źródła i Spółdzielnia Socjalna FADO
  • Droga do dostępności 2015– Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców języka migowego "Gest"
  • Polska Akademia Dostępności – wsparcie i rozwój - Fundacja Widzialni
  • Urząd dla każdego - poprawa dostępności serwisów internetowych powiatowych urzędów pracy – Fundacja Aktywizacja
  • Internet bez barier. Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do treści cyfrowych – Stowarzyszenie Edukacja i nauka

Podczas spotkania poruszona będzie również kwestia przygotowania Białej Księgi - spisu firm, instytucji, osób prywatnych rekomendowanych do przeprowadzania audytów, tworzenia dostępnych serwisów www, organizacji szkoleń.

Agenda

12.00 – przywitanie 
12.05 – przegląd projektów 
13.05 – podsumowanie eksperckie: Jacek Zadrożny, Przemysław Marcinkowski 
13.25 – dyskusja 
13.50 - Podsumowanie konkursu MC dla samorządów - Monika Szczygielska 
14.00 – Biała księga 
14.30 – podsumowanie i zakończenie

Zgłoszenia udziału oraz kwestie organizacyjne prosimy kierować do Pani Agnieszki Zarychty na adres: agnieszka.zarychta@widzialni.org (liczba miejsc jest ograniczona).

Spotkania Grupy mają formułę otwartą i mogą w niej wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje, firmy i osoby prywatne. Grupa zajmuje się:

  • wskazywaniem twórcom stron www, administratorom i redaktorom treści dobrych praktyk w przygotowywaniu produktów dostępnych dla wszystkich użytkowników;
  • promowaniem rozwiązań zwiększających dostępność do zasobów Internetowych;
  • organizowaniem warsztatów i seminariów poświęconych tworzeniu serwisów internetowych oraz ich zarządzaniu;
  • przygotowywaniem rekomendacji.

Grupa powstała w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Polecane aktualności