Digitalizacja filmów ze zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie – odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu w ramach POPC 2.3.2

Przewidywana na 16 grudnia br. godzina 11:00 w Filmotece Narodowej w Warszawie, przy ul. Puławskiej 61, publiczna prezentacja założeń projektu. „Digitalizacja filmów ze zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostaje odwołana.

15.12.2015 | e-administracja

Polecane aktualności