Jednolity rynek łączności elektronicznej - konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące rynku hurtowego

Unia Europejska opublikowała Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 25 listopada 2015 r., ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

01.02.2016 | telekomunikacja | TAGI: Piotr Woźny

Pragniemy przypomnieć, że w efekcie przyjętego rozporządzenia, Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w zakresie przeglądu hurtowego rynku usług roamingu, z którego sprawozdanie ma zostać przedstawione Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie do 15 czerwca 2016 r. Konsultacji podlegają również wprowadzane mechanizmy realizacji polityki uczciwego korzystania (fair use) oraz zapewnienia zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat w roamingu (sustainability mechanism).

Konsultacje potrwają do 18 lutego 2016 r. Zachęcamy do wzięcia w nich udziału.

Prosimy o równoległe przesyłanie Państwa uwag i stanowisk do Ministerstwa Cyfryzacji, na adres:

przemyslaw.brzozowski@mc.gov.pl

Więcej informacji na temat prowadzonych konsultacji.

 

Polecane aktualności