Krzysztof Szubert, Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego na posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

Debata orientacyjna ministrów na temat inwestycji na jednolitym rynku stanowiła główny punkt posiedzenia Rady Unii Europejskiej w Luksemburgu, 9 czerwca br. Ministrowie ds. telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego zastanawiali się, jak zapewnić inwestorom w Unii Europejskiej większą przewidywalność prawną i inwestycyjną. Kontekst dla dyskusji stanowił trwający aktualnie przegląd ram prawnych Unii Europejskiej dla sektora łączności elektronicznej.

09.06.2017 | prawo w cyfrowym świecie, telekomunikacja
Krzysztof Szubert, Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego na posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

Podczas debaty Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji podkreślił, że należy zapewnić odpowiednie ramy dla inwestycji na rynku telekomunikacyjnym w UE, tworząc jasne i przejrzyste przepisy. - Inwestycje powinny być oparte o dwa filary: inwestycje prywatne i te wspierane środkami publicznymi. Wsparcie dla inwestycji oznacza także zwiększenie efektywności instrumentów związanych z pomocą publiczną - powiedział minister Szubert.

Zwrócił także uwagę, że zbyt daleko posunięta harmonizacja i centralizacja w zakresie gospodarki widmem radiowym nie doprowadzą do rozwiązania aktualnych problemów występujących na rynku telekomunikacyjnym w UE.

Krzysztof Szubert, Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego na posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

Minister położył też nacisk na znaczenie nadchodzących systemów 5G dla gospodarki i społeczeństwa. Ponieważ nie można na tym etapie rozwoju systemów 5G stwierdzić, jakie ramy regulacyjne będą najbardziej odpowiednie dla przyspieszenia ich rozwoju …nie można zatem pozwolić, aby zaproponowane przez Komisję Europejską zbyt szczegółowe regulacje zaszkodziły wczesnemu rozwojowi 5G w Europie, a w konsekwencji- utrudniły Europie objęcie pozycji globalnego lidera tej technologii - skonkludował minister.

Podczas Rady przyjęto także dwa raporty z postępu prac: na temat projektu Europejskiego Kodeksu Łączności ‎Elektronicznej oraz projektu rozporządzenia ws. ochrony prywatności w sieciach łączności elektronicznej.

Rada UE przyjęła także podejście ogólne odnośnie projektu rozporządzenia ws. transgranicznych dostaw paczek.

Ponadto ministrowie  zapoznali się z prezentacjami Komisji Europejskiej dotyczącymi, m.in. Jednolitego Rynku Cyfrowego, roamingu oraz cyberbezpieczeństwa.

Na marginesie posiedzenia Rady minister Krzysztof Szubert spotkał się również ze swoimi odpowiednikami z Estonii, Szwecji, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii oraz Irlandii. Spotkania te służyły zbliżeniu poglądów dotyczących perspektyw rozwoju jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej.

Polecane aktualności