Laureaci sesji „Forum Młodych Mistrzów - ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”

Młodzi ludzie pokazują nam, że jeśli sami sobie nie stawiamy granic, to granic zmian technologicznych i idących w ślad za nimi usług, jak i korzyści dla przeciętnego człowieka nie ma - powiedziała Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, podczas spotkania z laureatami sesji „Forum Młodych Mistrzów - ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”.

29.01.2016 | umiejętności cyfrowe | TAGI: Anna Streżyńska

Forum Młodych Mistrzów

Szefowa resortu cyfryzacji wręczyła 29 stycznia br. nagrody laureatom sesji „Forum Młodych Mistrzów - ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” XXI Forum Teleinformatyki. Spotkanie zorganizowano w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji.

Sesja Młodych Mistrzów jest stałym elementem programu Forum. Uczestnikami są studenci i doktoranci z uczelnianych Kół Zainteresowań Naukowych, których prace zakwalifikowano do prezentacji na Forum Teleinformatycznym. Oprócz tego - prezentując swoje prace w ramach ocenianej Sesji Młodych Mistrzów – młodzi naukowcy ubiegają się o uzyskanie dodatkowych nagród i wyróżnień. Ostatecznie do finału konkursu zakwalifikowano 18 prezentacji indywidulanych lub zespołowych.

-

Chciałabym odmłodzić Ministerstwo Cyfryzacji i wpuścić do niego jak najwięcej ludzi młodych, którzy nie znają ograniczeń, którzy potrafią wykorzystywać informację publiczną, gromadzić ją i tworzyć ciekawe usługi.

minister Anna Streżyńska
 Chciałabym odmłodzić Ministerstwo Cyfryzacji i wpuścić do niego jak najwięcej ludzi młodych, którzy nie znają ograniczeń, którzy  potrafią wykorzystywać informację publiczną, gromadzić ją i tworzyć ciekawe usługi – mówiła w trakcie spotkania minister Streżyńska. - Ludzi młodych duchem i umysłem, którzy będą zasilali nas w różne pomysły – kontynuowała. - Chcę też wpuścić tych, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem tak dalece nas poprzedzają, że mogą być naszymi recenzentami. Bo i my się cały czas uczymy  - zaznaczyła. – I takie osoby jak Państwo oraz opiekunowie Młodych Mistrzów - są nam bardzo potrzebni, żebyśmy w swoim entuzjazmie nie zabłądzili.

Szefowa MC zachęciła również do zapoznania się z resortowym dokumentem „Kierunki działań strategicznych w obszarze informatyzacji usług publicznych”. – On też wymaga przeanalizowania go przez osoby spoza urzędu i biznesu, osoby, które przychodzą z zupełnie nowymi ideami, żeby dokument nie tylko zmienić, skrytykować czy też zrecenzować lub poprzeć, ale też po to, by go uzupełnić. Jestem przekonana, że jest sporo kwestii, których nie dostrzegliśmy. I jeżeli mają Państwo ochotę to zapraszam do współpracy, by wymieniać myśli, zaciągać dobre pomysły i poddawać Waszej recenzji nasze pomysły, decyzje i działania.

Wspomniała też, że za 4 lata chce wyjść z ministerstwa z telefonem w ręku, w którym będzie wszystko: karty płatnicze, miejska, biblioteczna, podpis, grupa krwi, informacje o dotychczasowej historii meldunkowej. - Słowem - wszystko, co może mi być potrzebne w codziennym życiu – dodała minister Streżyńska, gratulując  wszystkim laureatom nagród i wyróżnień. Życzyła im również dalszych sukcesów w dziedzinie, która stała się ich pasją.

Sesja „Forum Młodych Mistrzów” jest jednym z elementów tego przedsięwzięcia. Istotnym celem Forum jest zapoznanie młodych przedstawicieli świata nauki z istotnymi i realnymi problemami informatyzacji państwa.

 

Nagrody przyznane w sesji „Forum Młodych Mistrzów – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”:

 

Nagroda Rady Programowej Forum - Nagroda w dziedzinie „Najlepsza merytorycznie prezentacja”

Michał Grela - „Taksonomiczne ujęcie kryptowalut”, Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN

Nagroda Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Nagroda – w dziedzinie „Najlepsza prezentacja z zakresu ochrony danych osobowych”

Katarzyna Beśka, Mateusz Wnuk, Piotr Gieleciński, Krzysztof Świtała - „Smart city car park - analiza wymagań prawnych, ekonomicznych i technicznych międzyplatformowej mobilnej aplikacji do zarządzania miejscami parkingowymi w gminach”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nagroda Ministra właściwego ds. informatyzacji - Nagroda – w dziedzinie „Najlepsza prezentacja z zakresu informatyzacji administracji publicznej”

Piotr Olszewski - „Efektywność i ryzyka ekonomiczne a metody dystrybucji zaufania w przypadku wirtualizacji organizacji”, Wojskowa Akademia Techniczna

Nagroda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nagroda – w dziedzinie „Najlepsza prezentacja z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego”

Aleksander Brol, Paweł Sowiński - „Zabezpieczanie usług sieciowych”, Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN

Nagroda Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk

Nagroda – w dziedzinie „Najlepiej wygłoszona (w sensie oratorskim) prezentacja”

Bartosz Górski, Kamil Górski, Marek Jabczyński - „ExploringOwl - system do tworzenia i zarządzania wirtualnymi spacerami”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Polecane aktualności