List otwarty Minister Anny Streżyńskiej zachęcający do przystąpienia do Porozumienia na rzecz Strategii „5G dla Polski”

Porozumienie na rzecz Strategii „5G dla Polski” zawarte 28 czerwca br. ma charakter otwarty. Do inicjatywy może przystąpić każdy, kto swoim doświadczeniem, przedmiotem działalności i zaangażowaniem chce pomóc przy wdrażaniu sieci 5G w Polsce. Poniżej list otwarty Minister Anny Streżyńskiej zachęcający do przystąpienia do Porozumienia

07.07.2017 | sieci szerokopasmowe, e-administracja, prawo w cyfrowym świecie, samorządy, telekomunikacja, wolność w internecie
#5GdlaPolski slajder

Szanowni Państwo,

jednym z najważniejszych czynników stanowiących o rozwoju gospodarczym każdego kraju są dziś technologie cyfrowe. Coraz większe możliwości techniczne i coraz bardziej dostępny szybki Internet sprawiają, że liczba urządzeń korzystających z sieci dynamicznie rośnie. Wchodzące na rynek rozwiązania cyfrowe dokonują przemian w kontaktach międzyludzkich, sposobie prowadzenia działalności gospodarczej, edukacji, medycynie, a także w administracji publicznej. Technologie oparte na dostępie do sieci tworzą dziś nową przestrzeń w obszarze produkcji oraz dystrybucji towarów i usług. Gospodarka wchodzi w etap kolejnej rewolucji przemysłowej, której podstawą są nowoczesne sieci telekomunikacyjne (stacjonarne i mobilne). To one są czynnikiem decydującym o innowacyjności, przyspieszeniu gospodarki, czy zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów.

Rząd Premier Beaty Szydło poparł inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą stworzenia planu działań w procesie tworzenia i uruchamiania sieci 5G na terenie Unii Europejskiej. Polska jest zdania, że dzięki powszechnemu dostępowi do sieci o wysokiej przepustowości oraz poprzez rozwój nowoczesnych usług i innowacyjnych ekosystemów możemy wspólnie zwiększyć konkurencyjność Europy.

Jako minister cyfryzacji chcę by Polska była europejskim liderem w opracowywaniu i wdrażaniu technologii 5G. Dlatego podjęłam decyzję o powołaniu Porozumienia na rzecz Strategii „5G dla Polski”, którego misją będzie wdrożenie w Polsce technologii 5G i innowacyjnych usług zgodnie z przygotowywanym planem działań. Zawarcie Porozumienia nastąpiło 28 czerwca br., ale jest otwarte na nowych członków, którzy swoim doświadczeniem, przedmiotem działalności i zaangażowaniem chcą pomóc przy wdrażaniu sieci 5G w Polsce.

Dlatego zapraszam:

• jednostki samorządu terytorialnego, które w ramach współpracy chciałby być objęte testami sieci 5G;

• operatorów telekomunikacyjnych i izby gospodarcze ich zrzeszających;

• dostawców infrastruktury, sprzętu, usług i rozwiązań w zakresie telekomunikacji;

• instytucje badawczo-rozwojowe w zakresie ICT;

• start-up’y związane z technologiami mobilnymi, w szczególności ukierunkowanymi na sieć 5G.

Ważne, byśmy umieli skorzystać z szansy jaka przed nami stoi – dzięki współpracy i rozumieniu wspólnego interesu, jakim jest rozwój całego kraju i każdej lokalnej wspólnoty. Wierzę, że to pozwoli nam być liderem we wdrażaniu sieci 5G w Europie.

W celu przystąpienia do Porozumienia należy przesłać dwa egzemplarze wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę tekstu Porozumienia (poniżej) na adres:

 

Departament Telekomunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

Dokumenty

Polecane aktualności