Minister Anna Streżyńska na IX Forum Nowej Gospodarki w Krakowie

Gospodarcze i społeczne uwarunkowania przeprowadzenia w polskich miastach „inteligentnej transformacji” były tematem przewodnim IX Forum Nowej Gospodarki w Krakowie, które miało miejsce 25 stycznia br. (poniedziałek). W spotkaniu, jako gość specjalny, uczestniczyła Anna Streżyńska, minister cyfryzacji.

26.01.2016 | e-administracja, umiejętności cyfrowe

Minister Anna Streżyńska na IX Forum Nowej Gospodarki w Krakowie

- Inteligentne miasto to pewnego rodzaju żywy organizm, złożony z wielu dynamicznych elementów. To tak zwany ekosystem, w którym fundamentem jest sprawna, niezawodna i bezpieczna infrastruktura teleinformatyczna, czyli powszechny dostęp do internetu – mówiła minister Streżyńska podczas debaty pt. „Inteligentna droga do polskich miast przyszłości”.

Minister Cyfryzacji mówiła również, że dostęp do internetu, to  także publiczne sieci Wi-Fi i dokładne pokrycie terenu zasięgiem sieci mobilnej. Tylko dzięki takiej bazie możliwe jest stosowanie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, które automatyzują procesy niezbędne do funkcjonowania miasta i zwiększają komfort mieszkańców.

- Dla dużych miast infrastruktura nie jest już tak dużym problemem, bo poziom rozwoju jest bardzo wysoki. Jednak dla mniejszych miejscowości jest to realne wyzwanie. Każde miasto, do którego doprowadzona będzie sieć szkieletowa NGA - najlepiej światłowodowa -  ma szanse zyskać, korzystając z rozwiązań technologicznych

Dyskusja podczas forum dotyczyła też m.in. najważniejszych działań, jakie powinni podjąć kluczowi interesariusze, aby polskie miasta, firmy  czy uczelnie sprostały wyzwaniom i wykorzystały pojawiające się możliwości.

Forum zorganizowali przedstawiciele świata nauki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), administracji (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego) oraz otoczenia biznesu (Euro InnoPark). 

Polecane aktualności