Nowe kierownictwo Centralnego Ośrodka Informatyki

Minister Anna Streżyńska zaakceptowała w dniu dzisiejszym nowy skład gremium zarządzającego Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Centralny Ośrodek Informatyki to instytucja gospodarki budżetowej przejęta pod nadzór Ministra Cyfryzacji dnia 1 stycznia 2016 r. Funkcja Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki powierzona została panu Adamowi Sobczakowi, a zastępcą Dyrektora została pani Monika Jakubiak.
27.01.2016 | e-administracja

Adam Sobczak to współzałożyciel pierwszego i obecnie największego w Polsce portalu zbiórek charytatywnych - Siepomaga.pl. Jest współtwórcą spółki Cenatorium będącej pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą aktualnych danych o transakcjach na rynku nieruchomości i dysponentem największej bazy danych cen transakcyjnych nieruchomości. Adam Sobczak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. W 2002 roku uzyskał dyplom MBA na University of New Brunswick. Ukończył również studium doktoranckie SGH.

Monika Jakubiak piastowała funkcje kierownicze w spółkach grupy kapitałowej PGNiG SA oraz spółkach grupy kapitałowej Vatenfall. Nadzorowała wdrożenie systemów ERP wspierających aktywność operacyjną tych spółek oraz stworzyła pierwszą i największą organizację typu shared services w sektorze elektroenergetycznym w Polsce. Monika Jakubiak jest magistrem ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2008 r. uzyskała MBA na University of Bradford/ WSPiZ im. Koźmińskiego. Dysponuje również uprawnieniami biegłego rewidenta.

Do najważniejszych zadań nowego kierownictwa COI należeć będzie zapewnienie sprawnej kontynuacji działalności prowadzonej przez jednostkę oraz weryfikacja stanu realizacji prowadzonych przez nią projektów, a w szczególności stanu projektu CEPiK 2.0, którego pierwotny termin realizacji nie został dotrzymany i przesunięty na 1 stycznia 2017r. Kierownictwo COI będzie również ściśle współpracować z Ministerstwem Cyfryzacji przy rozliczeniu z Komisją Europejską projektu pl.ID, którego realizacją zajmował się Centralny Ośrodek Informatyki. Polska otrzymała na ten projekt dofinansowanie w wysokości ponad 294 mln PLN. Projekt ten zgłoszony został pod koniec grudnia 2015 r. do Komisji Europejskiej jako niefunkcjonujący. W ramach rozliczeń tego projektu koniecznym jest wyjaśnienie kwestii wydatków na kwotę ok. 58 milionów złotych poniesionych w ramach umowy łączącej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z COI na realizację projektu pl.ID, które uznane zostały za niekwalifikowalne z uwagi na brak potwierdzenia poniesienia ich zgodnie z zasadami kwalifikowalności.

Adam Sobczak piastować będzie funkcję Dyrektora przez okres ok. 3 miesięcy w formule interim management, a następnie Minister Cyfryzacji przeprowadzi postępowanie konkursowe mające na celu obsadę tego stanowiska. Jednocześnie Minister Cyfryzacji wydał nowemu kierownictwu polecenie niezwłocznej publikacji wszystkich umów/zamówień finansowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki zgodnie z formatem przyjętym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

 

 

 

 

 

Polecane aktualności