Porozumienie o współpracy między Ministerstwem Cyfryzacji a ICM UW

Anna Streżyńska, minister cyfryzacji oraz prof. Marek Niezgódka, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego podpisali Porozumienie ramowe o współpracy na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

22.01.2016 | e-administracja

2016-01-21 Podpisanie porozumienia z ICM

Sygnatariusze dostrzegają potrzebę współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń obu instytucji przy modernizacji systemu informacyjnego państwa, przede wszystkim w zakresie budowy i porządkowania rejestrów publicznych, tworzenia efektywnych e-usług publicznych, długotrwałego przechowywania i udostępniania danych pochodzących z sektora publicznego, jak również cyfryzacji procesów wewnątrz administracji.

Ponadto ICM UW – jako centrum kompetencji specjalizujące się w przetwarzaniu, analizie i modelowaniu danych oraz dysponujące nowoczesną infrastrukturą i wiedzą w tym zakresie – wesprze Ministerstwo Cyfryzacji w przeprowadzaniu analiz strategicznych, a także wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w państwowym systemie informacyjnym.

Polecane aktualności