Rada Europejska popiera ambitne podejście do kwestii cyfrowych

Ambitna wizja cyfrowa dla Europy, jej społeczeństw i gospodarki – to potrzeba, którą wskazali szefowie państw i rządów w przyjętych konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej (22-23 czerwca 2017 r.). W tym kontekście podkreślono konieczność całościowego podejścia do cyfryzacji, które wiąże się z wymogiem „wdrożenia wszystkich elementów strategii jednolitego rynku cyfrowego”.

26.06.2017 | e-administracja, prawo w cyfrowym świecie, telekomunikacja, umiejętności cyfrowe
Rada Europejska - logo

Przyjęcie stanowiska przez Radę Europejską poprzedziło przekazanie Przewodniczącemu Rady Europejskiej, Donaldowi Tuskowi listu podpisanego przez Premier Beatę Szydło oraz szesnastu innych szefów państw i rządów krajów UE ws. przyszłości sektora cyfrowego w UE. Wspólny list szefów państw i rządów powstał z inicjatywy Minister Cyfryzacji RP, pani Anny Streżyńskiej oraz Pełnomocnika Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, pana Krzysztofa Szuberta przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Odnosząc się do treści listu, Premier Beata Szydło zaznaczyła, że „Jest to dowód naszej determinacji i gotowości do współpracy w tej sprawie. Chcemy ambitnej i szybko wprowadzanej w życie agendy cyfrowej. W pełni ukształtowany rynek cyfrowy przyniesie wzrost unijnego PKB o kwotę 415 mld euro. Jest to kluczowy dziś wymiar wspólnego rynku, filar Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wprowadzanego przez polski rząd”. W dokumencie sygnatariusze wskazali, m.in.: na potrzebę położenia silniejszego nacisku na szeroko rozumiane kwestie cyfrowe na najwyższym poziomie politycznym UE. Cel ten udało się osiągnąć, albowiem w przyjętych konkluzjach Rada Europejska zapowiedziała zwołanie na 29 września 2017 r., w Tallinie szczytu cyfrowego z udziałem szefów państw i rządów krajów UE.

Liczymy, że efektem przyjętych przez Radę Europejską ustaleń będzie nadanie nowych impulsów polityce cyfrowej UE już w trakcie prezydencji estońskiej, która rozpocznie się 1 lipca br.

Polecane aktualności