System powszechnego dostępu do aktów prawnych i informacji o prawie – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

8 grudnia o godzinie 11:00 w Rządowym Centrum Legislacji w Warszawie, przy al. Szucha 2/4, sala 17, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „System powszechnego dostępu do aktów prawnych i informacji o prawie”.

30.11.2015 | e-administracja

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów dla działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa każdy z Wnioskodawców ww. działania zobowiązany jest do przeprowadzenia Publicznej prezentacji założeń projektu.

W trakcie Publicznej prezentacji założeń projektu każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej informacje na temat:

  • okresu i kosztu realizacji projektu;
  • zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem;
  • zasobów informacji sektora publicznego objęte projektem;
  • celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;
  • znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich udostępniania;
  • harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.

Pełna treść ogłoszenia

 

Polecane aktualności