Szybki Internet dla małych miejscowości – 3 mld zł na likwidację tzw. białych plam

Ponad milion gospodarstw domowych pozbawionych dziś dostępu do szybkiego Internetu zostanie podłączonych do najnowocześniejszej sieci. Zakończył się właśnie największy w historii nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach 1 osi POPC na ten cel przeznaczonych zostanie blisko 2 mld złotych.

22.06.2017 | sieci szerokopasmowe, umiejętności cyfrowe, wolność w internecie

Szybki Internet dla małych miejscowości – 3 mld zł na likwidację tzw. białych plam

Operatorzy telekomunikacyjni wyłonieni w wyniku konkursu mogą przystąpić do działania. W efekcie inwestycji, które się niebawem rozpoczną, ponad 1,3 mln gospodarstw domowych znajdzie się w zasięgu szybkiej sieci internetowej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (instytucja pośrednicząca dla POPC) podpisała umowy z 14 beneficjentami, którzy będą realizować inwestycje związane z dostarczeniem szybkiego Internetu na terenach, na których dziś takiego dostępu nie ma. Dotyczy to przede wszystkim mniejszych miejscowości, gdzie inwestycje telekomunikacyjne były dotąd nieopłacalne dla operatorów.

Konkurs, który został rozstrzygnięty nie ma precedensu w dotychczasowej historii wdrażania funduszy europejskich w zakresie wspierania budowy sieci szerokopasmowych. Alokacja naboru wynosiła ponad 3 mld złotych i objęła obszar całej Polski.

Podpisanie umów oznaczać będzie dla wielu miejscowości w Polsce, szczególnie tych mniejszych, cywilizacyjny skok. Dotyczy to szczególnie obszarów, które były dotąd pomijane inwestycyjnie, z uwagi na nieopłacalność. Niwelowanie tych nierówności będzie możliwe dzięki wsparciu państwa w inwestycjach na tych terenach.

Szybki Internet jest dziś czymś tak naturalnym jak sieć drogowa czy dostęp do prądu. Bez tego nie ma mowy o rozwoju gospodarczym czy funkcjonowaniu we współczesnym świecie. Ma to szczególne znaczenie w kontekście najmłodszych obywateli i ich perspektyw na przyszłość.

– Nasze dzieci nie mogą dłużej czekać na tę szansę – podkreślała Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji.

 

Za kilka lat to one będą bowiem stanowić o powodzeniu gospodarczym kraju. Bez dostępu do szybkiej sieci nie ma mowy o korzystaniu czy uczeniu się nowoczesnych technologii – dodała.

Podpisane właśnie umowy stanowią kamień węgielny pod likwidację tzw. białych plam, czyli miejsc, które dziś nie mają dostępu do szybkiej sieci. – Dzięki środkom z Programu Polska Cyfrowa likwidujemy białe plamy na mapie Polski w dostępie do szerokopasmowego Internetu – mówił Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju. – Nabór, którego wyniki dziś poznaliśmy jest także bezprecedensowy w historii wdrażania funduszy europejskich pod względem środków przeznaczonych na konkurs – zaznaczył.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w rekordowo krótkim czasie trzech miesięcy zakończyło ocenę wniosków złożonych w ramach drugiego konkursu w I osi priorytetowej POPC. Jak podkreślała Wanda Buk, dyrektor CPPC, konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów (na 79 obszarach konkursowych obejmujących obszar całego kraju) wynosiła ponad 3 miliardy 147 milionów złotych.

Spośród 144 wniosków złożonych na 67 obszarów konkursowych wyłoniono do dofinansowania projekty na 52 obszarach konkursowych co stanowi ponad 65 proc. wszystkich udostępnionych obszarów.

Wartość dofinansowania z umów, które mają zostać zawarte wynosi 1.966.231.942 złotych, co jest kwotą bez precedensu. To aż 62 proc. alokacji dostępnej dla drugiego konkursu. Zadeklarowana liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci to 1.198.000 czyli 169 proc. wskazanej w dokumentacji konkursowej minimalnej wartości gospodarstw domowych (tj. 710.257) oraz 118 proc. minimalnego zobowiązania pokryciowego na wszystkich 79 obszarach konkursowych (tj.1.016.500).

Dodatkowo w projektach wyłonionych do dofinansowania zadeklarowano podłączenie do sieci szerokopasmowej 6 634 punktów adresowych, gdzie funkcjonują łącznie 9 723 placówki edukacyjne.

W ramach pierwszego oraz drugiego konkursu zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci zostało w sumie 1. 325.722 gospodarstw domowych, co stanowi 200 proc. celu założonego w programie Polska Cyfrowa.

Polecane aktualności