Wytyczne dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych zatwierdzone przez Ministra Cyfryzacji

Minister Cyfryzacji zatwierdził Wytyczne dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. Dokument zawiera syntetyczną informację dotyczącą kontroli minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i dla rejestrów publicznych. Dotyczy on także wymiany informacji w postaci elektronicznej. 

04.01.2016 | e-administracja

Wytyczne dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych zatwierdzone przez Ministra Cyfryzacji.

Minister Cyfryzacji zatwierdził Wytyczne dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. Dokument zawiera syntetyczną informację dotyczącą kontroli minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i dla rejestrów publicznych. Dotyczy on także wymiany informacji w postaci elektronicznej.

Wytyczne koncentrują się na trzech głównych obszarach kontroli:

  • wymiana informacji w postaci elektronicznej, w tym współpraca z innymi systemami/rejestrami informatycznymi i wspomagania świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych;
  • zapewnienie dostępności informacji zawartych na stronach internetowych urzędów dla osób niepełnosprawnych.

Dokument będzie stanowić wsparcie działalności kontrolnej działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych.

Wytyczne są dostępne są pod adresem http://mc.bip.gov.pl w pozycji Menu użytkownika Kontrole, kategoria Wytyczne.

 

 

Polecane aktualności